Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS

Kết thúc
 • Mẫu thiết kế
 • Tổng giải thưởng 250.0$
 • Ý tưởng/ Yêu cầu
 • kohirart#85Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • GamiKun#84Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • GamiKun#83Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • FiddlinNita#82Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • duke396#81Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • richkhaled#80Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • richkhaled#79Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • richkhaled#78Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • richkhaled#77Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#76Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#75Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • cinco#74Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • cinco#73Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • cinco#72Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • cinco#71Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • sherry07#70Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • drisos#69Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • Jenny778#68Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#67Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • jhunzkie24#66Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • aqvart100#65Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • zkbrand#64Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#63Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#62Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • duke396#61Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#60Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#59Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
 • finaldesign#58Thiết kế logo công ty MUSIC WORLD WORKSHOPS
Giải thưởngGiá trịMẫu được chọn
1 Giải đặc biệt1 x 250.0$ (5,250,000 VND)

Mẫu thiết kế thắng cuộc (nhận giải) được quyết định bởi chủ dự án/ khách hàng.

Thiết kế logo

Bộ hỗ trợ bán hàng

 • Thiết kế brochure, catalog, tờ rơi
 • Thiết kế poster, banner quảng cáo
 • Thiết kế wobbler, mobile hanger
 • Thiết kế kệ, quầy trưng bày sản phẩm
 • Chuyên thiết kế website
 • Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế bao bì