Thiết kế logo Neilsen

Kết thúc
 • Mẫu thiết kế
 • Tổng giải thưởng 425.0$
 • Ý tưởng/ Yêu cầu
 • jestony#47Thiết kế logo Neilsen
 • uniquelogo#46Thiết kế logo Neilsen
 • uniquelogo#45Thiết kế logo Neilsen
 • jestony#44Thiết kế logo Neilsen
 • konceptfactory#43Thiết kế logo Neilsen
 • konceptfactory#42Thiết kế logo Neilsen
 • Goldronnie#41Thiết kế logo Neilsen
 • innocent#40Thiết kế logo Neilsen
 • jaredanthony#39Thiết kế logo Neilsen
 • innocent#38Thiết kế logo Neilsen
 • jaredanthony#37Thiết kế logo Neilsen
 • jaredanthony#36Thiết kế logo Neilsen
 • Gambler#35Thiết kế logo Neilsen
 • Gambler#34Thiết kế logo Neilsen
 • Jacksina#33Thiết kế logo Neilsen
 • uniquelogo#32Thiết kế logo Neilsen
 • 02091983at#31Thiết kế logo Neilsen
 • kakasolution#30Thiết kế logo Neilsen
 • kakasolution#29Thiết kế logo Neilsen
 • kakasolution#28Thiết kế logo Neilsen
 • joeyArts#27Thiết kế logo Neilsen
 • joeyArts#26Thiết kế logo Neilsen
 • topdesign#25Thiết kế logo Neilsen
 • kay1234#24Thiết kế logo Neilsen
 • ovidesigns#23Thiết kế logo Neilsen
 • odc69#22Thiết kế logo Neilsen
 • odc69#21Thiết kế logo Neilsen
 • PixxelHouse#20Thiết kế logo Neilsen
Giải thưởngGiá trịMẫu được chọn
1 Giải đặc biệt1 x 425.0$ (8,925,000 VND)

Mẫu thiết kế thắng cuộc (nhận giải) được quyết định bởi chủ dự án/ khách hàng.

Thiết kế logo

Bộ hỗ trợ bán hàng

 • Thiết kế brochure, catalog, tờ rơi
 • Thiết kế poster, banner quảng cáo
 • Thiết kế wobbler, mobile hanger
 • Thiết kế kệ, quầy trưng bày sản phẩm
 • Chuyên thiết kế website
 • Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế bao bì