Thiết kế lại bao bì nhãn chai beer Việt Hà

Với cách thiết kế cách điệu chim hạt và hai bông lúa mạch, logo đã thể hiện được sự tinh túy của bia Việt Hà. Các chi tiết của trống đồng Đông Sơn cũng đã được sử dụng để tạo ra các họa tiết trang trí xung quanh lon bia. Chữ “Viet Ha” vẫn được giữ màu đỏ, nhưng được làm hiệu ứng nổi bật hơn. Chỉ có một điều đáng tiếc là không giữ được đầy đủ dấu tiếng Việt, phải chăng nên thêm một mẫu thiết kế logo viết đầy đủ dấu tiếng Việt in ở mặt đối diện của lon bia! Nhưng nhìn tổng thể, mẫu thiết kế bao bì mới của bia Việt Hà đã đạt được yêu cầu của khách hàng là thể hiện được sự truyền thống, văn hóa của người Việt và có sự khác biệt so với những thương hiệu bia khác..

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế bao bì nhãn lon bia

Thiết kế Linh Lee

Logo design

Sales support kits

  • Brochure, catalog and flyer design
  • Advertising poster and banner design
  • Wobbler and mobile hanger design
  • Product showcase and display shelf design

Web design

  • Web interface design
  • Professional web design
  • Website professional design
  • Company introduction web design