Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE

Đang cập nhật

Mẫu thiết kế logo được chọn

 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #187 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5

Giải thích ý nghĩa logo

Thoạt đầu nhìn vào logo được chọn lần này chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt hơn cả. Vì hầu như các logo còn lại nhìn qua đều trông na ná một số logo của các công ty khác và chưa thật sự tạo được ấn tượng. Ngoài nét riêng biệt trên thì logo chiến thắng cũng có ngôn ngữ thiết kế đơn giản, mạch lạc, rõ ràng. Với hình ảnh ngôi nhà và chữ được bố cục hợp lí, cân đối về tỉ lệ. Logo cũng truyền tải đầy đủ ý nghĩa cũng như lĩnh vực mà công ty hoạt động. Và cuối cùng đó là sự tinh tế trong thiết kế đã tạo nên nét riêng và trên hết đây là một logo dễ nhớ, dễ cảm.

Thông tin yêu cầu thiết kế

Tên để đưa vào logo: HYLITE EXTERIORS LLC

Mô tả tổ chức và đối tượng mục tiêu:

Chúng tôi là Công ty Xây dựng / Tổng thầu. Công việc chính mà chúng tôi làm là nhận thầu khoáng toàn bộ các công trình, nhưng không giới hạn, là tất cả các khía cạnh của việc tu sửa bên ngoài. Chúng tôi chuyên về nhà ở dân cư và các công trình thương mại như cao ốc văn phòng, nhà hàng.....Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho công trình của các bạn. Chúng tôi sẽ lên ý tưởng của mình dựa trên yêu cầu của khách hàng và đưa ra những lựa chọn tối ưu. Tất cae đều dựa trên sự hài lòng của khách hàng. 

Chúng tôi là một công ty hoàn toàn mới cần một logo thật sự nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một nhà thầu tư nhân, chúng tôi sử dụng rất nhiều bảng hiệu để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình. Nậy nên chúng tôi cần một logo bắt mắt nhưng cũng có tính chuyên nghiệp.

Lĩnh vực: Công nghiệp Xây dựng

Những mẫu thiết kế khác

 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #187 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #220 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #212 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #210 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #196 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #165 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #129 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #127 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #87 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #162 - Thiết kế bởi: dolape

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #155 - Thiết kế bởi: dolape

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do PEMENANG_1 thiết kế

  #154 - Thiết kế bởi: PEMENANG_1

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do PEMENANG_1 thiết kế

  #152 - Thiết kế bởi: PEMENANG_1

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Little_As thiết kế

  #149 - Thiết kế bởi: Little_As

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #148 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #137 - Thiết kế bởi: dolape

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #135 - Thiết kế bởi: dolape

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #120 - Thiết kế bởi: adine inflame

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #100 - Thiết kế bởi: Mursid

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #98 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do ariyan95 thiết kế

  #83 - Thiết kế bởi: ariyan95

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #82 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do fr5443 thiết kế

  #71 - Thiết kế bởi: fr5443

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do firdaus™ thiết kế

  #69 - Thiết kế bởi: firdaus™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #60 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dwiretna thiết kế

  #56 - Thiết kế bởi: dwiretna

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do PengabdiWIFI thiết kế

  #46 - Thiết kế bởi: PengabdiWIFI

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do PengabdiWIFI thiết kế

  #45 - Thiết kế bởi: PengabdiWIFI

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #44 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do firdaus™ thiết kế

  #41 - Thiết kế bởi: firdaus™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #35 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do mmeeee thiết kế

  #33 - Thiết kế bởi: mmeeee

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do express99 thiết kế

  #29 - Thiết kế bởi: express99

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do mmeeee thiết kế

  #28 - Thiết kế bởi: mmeeee

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #27 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do andrea dian * thiết kế

  #25 - Thiết kế bởi: andrea dian *

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do andrea dian * thiết kế

  #22 - Thiết kế bởi: andrea dian *

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do firdaus™ thiết kế

  #11 - Thiết kế bởi: firdaus™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #10 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #3 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #2 - Thiết kế bởi: pupy

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #161 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #146 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do csoki thiết kế

  #72 - Thiết kế bởi: csoki

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Q o r r y ✔ thiết kế

  #67 - Thiết kế bởi: Q o r r y ✔

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Maxio™ thiết kế

  #59 - Thiết kế bởi: Maxio™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #55 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #32 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Maxio™ thiết kế

  #21 - Thiết kế bởi: Maxio™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Maxio™ thiết kế

  #20 - Thiết kế bởi: Maxio™

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #19 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #18 - Thiết kế bởi: jump out

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jagat satria thiết kế

  #1 - Thiết kế bởi: jagat satria

  5/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Little_As thiết kế

  #151 - Thiết kế bởi: Little_As

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #86 - Thiết kế bởi: Mursid

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dwiretna thiết kế

  #53 - Thiết kế bởi: dwiretna

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do raziqin thiết kế

  #49 - Thiết kế bởi: raziqin

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do cheki thiết kế

  #94 - Thiết kế bởi: cheki

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do NingStudio thiết kế

  #52 - Thiết kế bởi: NingStudio

  4/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #39 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  3/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #189 - Thiết kế bởi: jump out

  3/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #211 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #206 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #202 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #199 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #197 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #158 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #147 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #143 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #97 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do ariyan95 thiết kế

  #84 - Thiết kế bởi: ariyan95

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #54 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #183 - Thiết kế bởi: Mursid

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #179 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do ariyan95 thiết kế

  #168 - Thiết kế bởi: ariyan95

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #90 - Thiết kế bởi: Mursid

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #184 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #182 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #180 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #157 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #124 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #74 - Thiết kế bởi: adine inflame

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #31 - Thiết kế bởi: jump out

  2/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #219 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #218 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #217 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #188 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #186 - Thiết kế bởi: adine inflame

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #185 - Thiết kế bởi: adine inflame

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do ariyan95 thiết kế

  #181 - Thiết kế bởi: ariyan95

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #178 - Thiết kế bởi: jump out

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do ariyan95 thiết kế

  #177 - Thiết kế bởi: ariyan95

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #176 - Thiết kế bởi: jump out

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #164 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #163 - Thiết kế bởi: dolape

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do jump out thiết kế

  #160 - Thiết kế bởi: jump out

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #159 - Thiết kế bởi: dolape

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do dolape thiết kế

  #156 - Thiết kế bởi: dolape

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #128 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #85 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #78 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Maxio™ thiết kế

  #42 - Thiết kế bởi: Maxio™

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #40 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #38 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #37 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do mmeeee thiết kế

  #34 - Thiết kế bởi: mmeeee

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do express99 thiết kế

  #30 - Thiết kế bởi: express99

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do pupy thiết kế

  #26 - Thiết kế bởi: pupy

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do PengabdiWIFI thiết kế

  #23 - Thiết kế bởi: PengabdiWIFI

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #17 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #16 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #15 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #14 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #13 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do idan.kaelan thiết kế

  #9 - Thiết kế bởi: idan.kaelan

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do NovArt.id thiết kế

  #6 - Thiết kế bởi: NovArt.id

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #216 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do adine inflame thiết kế

  #213 - Thiết kế bởi: adine inflame

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #209 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5
 • Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE - Do Mursid thiết kế

  #208 - Thiết kế bởi: Mursid

  0/5

Thiết kế logo

Bộ hỗ trợ bán hàng

 • Thiết kế brochure, catalog, tờ rơi
 • Thiết kế poster, banner quảng cáo
 • Thiết kế wobbler, mobile hanger
 • Thiết kế kệ, quầy trưng bày sản phẩm
 • Chuyên thiết kế website
 • Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế bao bì