Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO

Đang cập nhật

Mẫu thiết kế logo được chọn

 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #212 - Thiết kế bởi: Pamelo

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #209 - Thiết kế bởi: hery_krist

  5/5

Giải thích ý nghĩa logo

 Logo lồng ghép nhiều yếu tố nào là mũi tên, chú cá và cả xương cá. Mặc dù nhiều hình ảnh như vậy nhưng vẫn rất hài hòa và thống nhất trong một tổng thể tạo nên điểm nhấn và nổi bật. Màu xanh cũng thể hiện cho sự phát triển, thiên nhiên và tươi mới.

Thông tin yêu cầu thiết kế

 

Thông tin cơ bản

- Tên trên logo: REELPRO OUTDOORS

- Mô tả doanh nghiệp: Chúng tôi –  REELPRO OUTDOORS là một công ty hoạy động ngoài trời, chuyên tập trung đánh và săn bắt cá. Chúng tôi cần một logo đơn giản đậm chất hiện đại để xuất hiện trên quần áo, mũ, ly và các dòng sảm phẩm tương lai.

- Lĩnh vực hoạt động: thẻ thao

Phong cách thiết kế

- Màu sắc

Tone màu xám và xanh lá, có thể chọn thêm tone màu tùy theo từng nhà thiết kế.

- Một số đề nghị:  Hãy để cho trí tưởng tượng thiết kế của bạn phát huy một cách hoang dã nhất có thể. Chúng tôi sẽ đính kèm một số bức ảnh để truyền cảm hứng thiết kế cho các bạn. Các bức ảnh không phải là một hướng thiết lập, chỉ cần một số cảm hứng. Một số bức ảnh không phải là tài sản của REELPRO cũng không phải tôi có quyền sử dụng chúng vì vậy chúng chỉ là để truyền cảm hứng. Bạn có thể kết hợp hình ảnh mũi tên và xương cá vào logo

Những mẫu thiết kế khác

 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #212 - Thiết kế bởi: Pamelo

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #209 - Thiết kế bởi: hery_krist

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #216 - Thiết kế bởi: Ares24

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #210 - Thiết kế bởi: Pamelo

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #201 - Thiết kế bởi: Pamelo

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #200 - Thiết kế bởi: Pamelo

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #113 - Thiết kế bởi: hery_krist

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #211 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #205 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #180 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  5/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #208 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #207 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #206 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #204 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #202 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #193 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #191 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #190 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #185 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #184 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #183 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #179 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #176 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #173 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #172 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #171 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #170 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #165 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #164 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #163 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #162 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #153 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #148 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #144 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #134 - Thiết kế bởi: Ares24

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #131 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #130 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #128 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #127 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #121 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #117 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #116 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #114 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #110 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #109 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #106 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #105 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #102 - Thiết kế bởi: #Donita

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #88 - Thiết kế bởi: hery_krist

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #60 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #58 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #54 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #18 - Thiết kế bởi: Pamelo

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do HisHer thiết kế

  #160 - Thiết kế bởi: HisHer

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #126 - Thiết kế bởi: gungrisman

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #124 - Thiết kế bởi: Maylyn

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #123 - Thiết kế bởi: Maylyn

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #122 - Thiết kế bởi: Maylyn

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #83 - Thiết kế bởi: Maylyn

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #182 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #97 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #70 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pandawa_Design ™ thiết kế

  #51 - Thiết kế bởi: Pandawa_Design ™

  4/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #215 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #189 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #181 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do hery_krist thiết kế

  #161 - Thiết kế bởi: hery_krist

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #147 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #143 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #142 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #136 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #132 - Thiết kế bởi: #Donita

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #120 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #108 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #104 - Thiết kế bởi: #Donita

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #103 - Thiết kế bởi: #Donita

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #101 - Thiết kế bởi: #Donita

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #92 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #73 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #71 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #69 - Thiết kế bởi: Pamelo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #61 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #52 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #42 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #40 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Hermes™ thiết kế

  #158 - Thiết kế bởi: Hermes™

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Hermes™ thiết kế

  #157 - Thiết kế bởi: Hermes™

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do aulilabs thiết kế

  #156 - Thiết kế bởi: aulilabs

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Hermes™ thiết kế

  #152 - Thiết kế bởi: Hermes™

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #151 - Thiết kế bởi: gungrisman

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #149 - Thiết kế bởi: gungrisman

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Hermes™ thiết kế

  #141 - Thiết kế bởi: Hermes™

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Hermes™ thiết kế

  #140 - Thiết kế bởi: Hermes™

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Kang Khulqo thiết kế

  #133 - Thiết kế bởi: Kang Khulqo

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #125 - Thiết kế bởi: gungrisman

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #89 - Thiết kế bởi: Maylyn

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #80 - Thiết kế bởi: Maylyn

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #78 - Thiết kế bởi: gungrisman

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Maylyn thiết kế

  #74 - Thiết kế bởi: Maylyn

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do aulilabs thiết kế

  #53 - Thiết kế bởi: aulilabs

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do blazzevic thiết kế

  #50 - Thiết kế bởi: blazzevic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do aulilabs thiết kế

  #49 - Thiết kế bởi: aulilabs

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do blazzevic thiết kế

  #43 - Thiết kế bởi: blazzevic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do blazzevic thiết kế

  #41 - Thiết kế bởi: blazzevic

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do gungrisman thiết kế

  #36 - Thiết kế bởi: gungrisman

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do AL_310816 thiết kế

  #139 - Thiết kế bởi: AL_310816

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #178 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #177 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #175 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #174 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #168 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #167 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Ares24 thiết kế

  #135 - Thiết kế bởi: Ares24

  3/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #146 - Thiết kế bởi: Pamelo

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #145 - Thiết kế bởi: Pamelo

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #118 - Thiết kế bởi: #Donita

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do #Donita thiết kế

  #111 - Thiết kế bởi: #Donita

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #91 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do StefanMilic thiết kế

  #90 - Thiết kế bởi: StefanMilic

  2/5
 • Thiết kế logo thời trang thể thao REELPRO - Do Pamelo thiết kế

  #72 - Thiết kế bởi: Pamelo

  2/5

Thiết kế logo

Bộ hỗ trợ bán hàng

 • Thiết kế brochure, catalog, tờ rơi
 • Thiết kế poster, banner quảng cáo
 • Thiết kế wobbler, mobile hanger
 • Thiết kế kệ, quầy trưng bày sản phẩm
 • Chuyên thiết kế website
 • Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế bao bì