Blog

Thiết kế logo công ty xây dựng HYLITE

Chúng tôi là Công ty Xây dựng / Tổng thầu. Công việc chính mà chúng tôi làm là nhận thầu khoáng toàn bộ các công trình, nhưng không giới hạn, là tất cả các khía cạnh của việc tu sửa bên ngoài.

Thiết kế logo

Bộ hỗ trợ bán hàng

  • Thiết kế brochure, catalog, tờ rơi
  • Thiết kế poster, banner quảng cáo
  • Thiết kế wobbler, mobile hanger
  • Thiết kế kệ, quầy trưng bày sản phẩm
  • Chuyên thiết kế website
  • Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế bao bì